รายวิชาที่มีอยู่

Course image Guides (แนะนำคอร์ส)
แนะนำคอร์ส

การใช้งานและตัวอย่างบทเรียน (เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป)

Course image English Sounds (ออกเสียง)
ระดับพื้นฐาน

เสียงภาษาอังกฤษ 44 เสียง :: ระดับ A2 - B1 (เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป)

Course image Words (คำศัพท์น่ารู้)
ระดับพื้นฐาน
คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (Beginners ระดับเริ่มต้น) 16 หมวด (300 คำ)
Course image Sample Short Story
ระดับพื้นฐาน

ประโยคสั้นๆ ระดับประถมต้น (เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป)

Course image Structure (โครงสร้างภาษา) #1
ระดับกลาง
โครงสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 (Pre-Intermediate) 10 บทเรียน
Course image Structure (โครงสร้างภาษา) #2
ระดับกลาง
โครงสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2 (Pre-Intermediate) 10 บทเรียน
Course image Structure (โครงสร้างภาษา) #3
ระดับกลาง
โครงสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3 (Pre-Intermediate) 8 บทเรียน
Course image Let's Talk (เริ่มต้นสนทนา) #1
ระดับกลาง
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ บุคคลสำคัญ และสถานที่สำคัญ (Intermediate) 10 หัวข้อ
Course image Let's Talk (เริ่มต้นสนทนา) #2
ระดับกลาง
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด เพื่อการพัฒนาจิตใจ (Intermediate) 12 หัวข้อ
Course image Let's Talk (เริ่มต้นสนทนา) #3
ระดับกลาง
ศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Upper Intermediate) 17 หัวข้อ
Course image Conversation (สนทนา)
ระดับกลาง

สนทนาทั่วไป ในชีวิตประจำวัน ระดับ B1 - B2 12 หัวข้อ รวม 48 บทสนทนา

Course image Practice Test (ฝึกการสอบ)
ระดับกลาง

ฝึกทำแบบทดสอบ เพื่อเตรียมตัว สำหรับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

Course image Culinary (ศัพท์งานครัว)
ระดับกลาง
สร้างฐานศัพท์ กับฟังตัวอย่าง ก่อนออกเดินทางไปฝึกงานต่างประเทศ